Zakochać się
w zmianach

Wszystko przemija, prócz zmiany.
Heralkit

Prawem wszechświata jest zmiana. Pory roku przychodzą i odchodzą. Po dniu następuje noc. Nic nie pozostaje takie samo. Choć czasami możemy słyszeć od innych, że „wszystko po staremu”, „dzień jak co dzień”, rutyna, monotonia …. itd.

To od nas zależy czy dajemy sobie prawo i szansę na wprowadzanie zmian w swoim życiu. Poprzez nas może dokonywać się pozytywna zmiana w świecie, w którym żyjemy.

„Był taki okres w moim życiu, kiedy czułam się ofiarą zmian przeze mnie nie chcianych. Teraz to ja wprowadzam i powoduję zmiany w moim życiu. Przyjaciele żartobliwie mówią, że „Zmiana” to moje drugie imię. Myślę, że moje zmiany wypływają z pozytywnego i bardzo realistycznego podejścia do życia. Proces ten jest wynikiem przekonania, że każda zmiana przynosi ze sobą kolejne osiągnięcia, co jest konieczne dla mojego dobrego samopoczucia i rozwoju.

Tak, jest we mnie potrzeba ciągłej zmiany i doskonalenia się. Wierzę, że proces zmiany jest wyrazem postępu. To, co robię obecnie, nada kierunek zmianom, które wprowadzę w swoje życie. Zmiana musi nastąpić w każdym życiu.”

Przyjmuję odpowiedzialność za zmianę w moim życiu. Przyjmuję zmiany na wszystkich poziomach mojego życia. Lubię zmiany, bo przynoszą okazję do nauczenia się czegoś nowego i do pozytywnego działania. Jestem wdzięczna za wiele pozytywnych zmian, której już zaszły we mnie i za sprawą moich poczynań. Oczekuję zmian, które mają przyjść, wiedząc, że ciągłością życia jest zmiana.

„Życie jest dynamiczne. Wszystko ulega ciągłej zmianie”.

Wierzę, że zmiany popychają nas do działania. Zakochany w życiu człowiek odrzuca w rozsądny sposób to, co stare, i akceptuje nowe. Pozbywając się zbędnego bagażu, robimy przestrzeń i przyciągamy nowe fascynujące doświadczenia, nowych ludzi, nową wiedzę, nowe patrzenie, nowe zjawiska itd.

Opracowanie na podstawie: Ewa Foley „Zakochaj się w życiu”.