Dziewczynka, która stanie się kobietą

Rodzice dają początek wyznawanym przez nas wartościom, a potem postawom i nawykom. Jesteśmy ich żywym dziedzictwem.

Przyjrzyjmy się, jak może kształtować się dorosłość dziewczynki w dzieciństwie, w relacjach z rodzicami lub najbliższymi opiekunami i jak wytworzone wzorce mogą wpływać na rozwój miłosnych relacji w przyszłości.

Jeżeli rodzice, oboje są dominujący mogą temperować wszelkie przejawy niezależności dziewczynki. Tę uległość i podporządkowanie, a także strach przed autorytetami i naciskiem z ich strony przeniesie w swoje dorosłe życie. Jest duże prawdopodobieństwo że dziewczynka w przyszłości wybierze dominującego i władczego męża. Ona będzie grała rolę „grzecznej dziewczynki”. Może być długo również singlem, tym bardziej jeśli będzie osobą niezależną, będzie cieszyła się swoją wolnością.

Jeżeli w rodzinie jest dominująca matka a uległy, wycofany ojciec, dziewczynka w takiej sytuacji dorasta bez wyraźnego wzorca męskiego. Kobiecość dominuje. Dziewczynka od maleńkiego jest we władzy matki. Jest dużo prawdopodobne, że spotkanie miłosne z mężczyzną będzie wyborem człowieka słabego jak tata. Kogoś, kim można się zaopiekować i kogo można sobie podporządkować albo walką, która zakończy się konfliktem a być może i rozstaniem.

W rodzinie w której będzie dominujący ojciec a wycofana, niepewna matka, często dziewczynka wchodzi w rolę ukochanej córeczki tatusia, lepszą wersję mamy. Dorosłe kobiety, które wyrosły w takiej atmosferze, mogą mieć tendencję do spełniania oczekiwań wybranych mężczyzn, tych którzy są podobni do ojca. Kobiety takie mogą również stosować seksualizowanie relacji i uwodzenie tych, którzy mają władzę, są dominujący. Słaba identyfikacja z matką uniemożliwia wykształcenie silnych cech kobiecych. A więc kobieta może być uwodzicielska, a jednocześnie zimna, spełniać oczekiwania mężczyzn tylko po to, by nimi manipulować. Relację taką może zatem charakteryzować chłód emocjonalny, prowadzący ostatecznie do odsunięcia się partnerki gdyż w jej świecie tylko ojciec może zaspokoić jej oczekiwania.

Jeśli dziewczynka wyrastała w pełnej rodzinie ale oboje rodzice byli bierni, ulegli i wycofani, istnieje duże prawdopodobieństwo, że córka również będzie wycofana i wyrośnie na pasywną, uległą kobietę. Poszuka sobie wobec tego partnera, który podobnie jak ona należeć będzie do grona osób biernych i zależnych od innych ludzi. Czasami bierna dziewczyna może być również atrakcyjna dla mężczyzn o dominującym wzorcu ojca mężczyzny, ukształtowanym w relacji z wycofaną matką.

W niepełnej rodzinie przy nieobecnym ojcu, córka może być sklejona z matką. Granice pomiędzy rolą matki i córki są zatarte tzn. nie wiadomo, czy córka to przyjaciółka matki, a może młodsza siostra albo zastępczy partner. Rodzina to my dwie. Mężczyźni dla dziewczynki to całkowita tajemnica. Jeśli matka będzie pozytywnie wyrażała się o nieobecnym ojcu, dziewczynka będzie poszukiwała w partnerze nieskazitelnych cech ojca. Jeśli wspomnienia matki dotyczące ojca będą negatywne, córkę zdominuje lęk i niechęć wobec mężczyzn. Tym trudniej będzie jej potem budować satysfakcjonujące relacje. Dużo zależy od matki, od tego jak silnie będzie uzależniać córkę od siebie z lęku przed własną samotnością lub na ile będzie wspierać jej niezależność i wprowadzać ją także w świat męski.

Przy niepełnej rodzinie gdzie jest nieobecna matka, dziewczynka może być sklejona z ojcem. W takiej sytuacji dziewczynka może pełnić rolę matki wobec młodszego rodzeństwa a także zastępczej żony wobec ojca. Wówczas, żeby zasłużyć na miano ukochanej córki taty, staje się tytanem rodzinnych obowiązków. W ten sposób jej dzieciństwo znika. Dlatego jako kobieta nie potrafi się bawić, czasem nawet cieszyć, umie za to być surowa dla siebie i innych. Sytuacja nie będzie taka zła, jeśli ojciec jest ciepły i obecny emocjonalnie w przeżyciach córki, okazuje zainteresowania i uczucia. Potrzebny będzie jednak również wzorzec żeński.

W relacjach sklejonych miłość przeżywana jest poprzez silny związek z jednym z rodziców. Istnieje zatem niebezpieczeństwo przeżywania miłości partnerskiej podobnie, jak miało to miejsce w dzieciństwie w relacji z ojcem lub matką. Skutkuje to powtarzaniem pewnych zachowań np. tata nagradzał za wyniki, więc swojemu mężczyźnie też będę je dostarczać, tata surowo karał za dyskutowanie z nim, będę więc raczej milczeć w relacji z mężczyzną.

Opracowanie własne na podstawie: Maciej Bennewicz “Miłość toksyczna, Miłość dojrzała”.